WE VERHUIZEN 1 JUNI NAAR ADIDAS.NL - MEER INFORMATIE WE VERHUIZEN OP 01/06/17 NAAR ADIDAS.NL
 • Je kunt hier t/m juni shoppen zoals je dat gewend bent Je kunt hier nog steeds t/m juni shoppen
 • Maak je geen zorgen - je kunt je artikelen gewoon nog retouren na de verhuizing Maak je geen zorgen - je kunt je artikelen nog steeds op de gewoonlijke manier retouren
 • De klantenservice zal hier na 1 juni ook nog steeds voor je zijn De klantenservice zal hier na 1 juni ook nog steeds voor je zijn
 • Laatste kans om deze sporten te shoppen voordat er een time-out wordt ingelast Laatste kans om te shoppen voor sporten als badminton, worstelen & cricket voordat er een time-out wordt ingelast
 • MEER INFORMATIE
X
adidas online shop | feedback_ nl

Jouw feedback

Laat ons weten hoe jouw winkelervaring was. Wat kunnen we verbeteren? Waar ben je tevreden over?

Vul dit tekstveld in

Bedankt. Jouw feedback is verzonden.

Je feedback kon niet verzonden worden. Gebruik een van de formulieren om je feedback in te vullen.


ADIDAS ALGEMENE VOORWAARDEN

 
Deze adidas Algemene Voorwaarden bestaat uit de volgende secties in dit document: 1. Inleiding, 2. Verkoopvoorwaarden, 3. Gebruik van de Website en und 4. Diversen, plus de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot specifieke zaken in elk beleid of document waartoe toegang via een link wordt geboden.
 
 

1. INLEIDING


adidasspecialtysports.nl (de 'Website') is eigendom van en/of wordt verzorgd door of namens adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederland ('adidas/wij/ons'). Als u een bestelling via deze Website plaatst, wordt er een koopovereenkomst tussen u en ons opgesteld die wordt bepaald door deze adidas Algemene Voorwaarden en specifiek door de Verkoopvoorwaarden zoals die hieronder uiteen worden gezet. adidas AG is het moederbedrijf van de adidas Group die uit verschillende partnerbedrijven bestaat; waaronder, adidas International Trading B.V.
 
 

2. VERKOOPVOORWAARDEN


BLees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online producten bestelt via de adidas Website. Merk op dat deze Verkoopvoorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden die in die pagina's zijn opgenomen waaraan een link is gekoppeld binnen deze Verkoopvoorwaarden.
 

2.1 Wanneer zijn deze Verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door adidas (“Products”). Met andere woorden, u stemt tevens in met deze Verkoopvoorwaarden wanneer u (i) iets bestelt via onze adidas Website of (ii) via elke webpagina die rechtstreeks is verbonden met onze Website (samen 'Website') of wanneer u een aanbieding van adidas aanvaardt. Het is alleen mogelijk af te wijken van deze Verkoopvoorwaarden indien dit schriftelijk door adidas is overeengekomen.
 

2.2 Vereisten om een overeenkomst met adidas af te sluiten

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten via onze Website te kopen.

U kunt uitsluitend als consument producten op onze Website bestellen, dus niet als wederverkoper.

U garandeert dat de door u aan adidas verstrekte gegevens in het verzoek of de bestelling juist en volledig zijn.
 

2.3 Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?


2.3.1 Opstelling overeenkomst met betrekking tot Producten

Alle informatie op de Website is uitsluitend een uitnodiging tot handelen. Met andere woorden, de informatie is geen aanbieding of bindend contract. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.
 
adidas heeft te allen tijde het recht om bestellingen vooraf te controleren of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien adidas uw bestelling niet binnen tien werkdagen bevestigd heeft, wordt deze geacht te zijn geweigerd.
 
Alle bestellingen die door u worden geplaatst, moeten door adidas worden goedgekeurd. We kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Hieronder staan enkele voorbeelden waarom we uw bestelling mogelijk niet accepteren:
 
(a) als producten op de Website worden weergegeven, maar niet beschikbaar zijn;
(b) als we geen autorisatie van uw betaling kunnen krijgen;
(c) als er verzendbeperkingen op een Product van toepassing zijn;
(d) als producten die op de Website worden weergeven een onmiddellijk herkenbare fout bevatten zoals een onjuiste prijs of een onjuiste beschrijving.


Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, sturen we u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer en details van de producten die u bij ons hebt besteld en details van enige bezorgdiensten. Aanvaarding van uw bestelling en de opstelling van een koopovereenkomst van de Producten tussen u en adidas zullen niet plaatsvinden tot u een e-mail van adidas ontvangt die de verzending van de Producten vanuit onze opslag bevestigt.
 


2.4 Voorbehoud van eigendom

De geleverde producten blijven eigendom van adidas tot u alle aan adidas verschuldigde bedragen, op grond van een of meer overeenkomsten, volledig hebt voldaan, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Het is u niet toegestaan producten te verkopen, van de hand te doen of te bezwaren totdat het eigendom ervan op u is overgegaan.
 

2.5 Kwaliteit en onderhoud van producten

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldvormings- en weergavetechnologieën. adidas is niet aansprakelijk voor deze verschillen en afwijkingen.
 
adidas wijst u op de etiketten met was- en onderhoudsvoorschriften van de producten. adidas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, waaronder begrepen handelen in strijd met de voorschriften.
 

2.6 Uw bestelling annuleren

We beginnen met het verwerken van uw bestelling zodra deze is geplaatst, daarom is het niet mogelijk uw bestelling te annuleren.
 

2.7 Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld in Euro.
adidas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar prijzen en producten voordat u een bestelling hebt geplaatst. adidas behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.
 
adidas brengt verzendkosten in rekening. De verzendkosten variëren per type verzending. Verzending kan bestaan uit 'Spoedverzending' of 'Standaardverzending'. Voor nadere informatie over prijzen, klikt u hier, onder het kopje 'Verzending' op onze Website. Deze kosten zullen, indien van toepassing, apart gespecificeerd en in rekening worden gebracht en opgeteld worden bij het totaalbedrag van de bestelling.
 


2.8 Wijze van betaling

Op onze Website kunt u informatie vinden over de verschillende wijzen van Betaling.
adidas controleert voor iedere aankoop uw kredietwaardigheid overeenkomstig de adidas Privacybeleid. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle behoudt adidas zich het recht voor om een bepaalde betaalwijze te weigeren.
 

2.9 Factuur

Waar wij ervoor kiezen, of door toepasselijk recht zijn verplicht, om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behoudt adidas zich het recht voor om elektronische facturen uit te schrijven of beschikbaar te stellen en u gaat akkoord met een dergelijke vorm van facturering.
 


2.10 Verzending

adidas verzendt de bestelling naar het door u opgegeven adres in NL. adidas kan alleen leveren aan een leveradres dat als woon- of kantooradres in gebruik is.
 
Bestellingen worden op werkdagen verzonden, met uitzondering van feestdagen in uw land of in het gebied waar het depot van adidas zich bevindt. Houd derhalve rekening met alle nationale, provinciale en plaatselijke feestdagen in uw woonplaats en in Löhne, Duitsland (het adres van het depot van adidas). Merk op dat nationale feestdagen per land en jaar kunnen verschillen. We raden u aan de Nationale feestdagen te controleren om beter zicht op de leveringstijden te krijgen.
 
Controleer voor gedetailleerde informatie over de leveringsperioden de specificaties voor elke verzendingstype, zoals 'Spoedverzending' of 'Standaardverzending', door hier te klikken onder het kopje ‘Verzending‘ van onze Website. De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en worden daarom niet gezien als uiterste leverdatum. Het simpele feit dat een levertermijn wordt overschreden, geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Niettegenstaande het bovenstaande, in het onwaarschijnlijke geval dat er een vertraging optreedt met een Spoedverzending, zal adidas de minimale aansprakelijkheid aanvaarden om u de volledige kosten van een Spoedverzending te vergoeden.
 
Indien adidas vóór het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, kan adidas u een product aanbieden dat qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig is. U bent niet verplicht om het vervangende product te aanvaarden. U kunt het desgewenst binnen 100 dagen op kosten van adidas retourneren (uw recht op herroeping of retournering blijft uiteraard intact).
 


2.11 Uw recht op herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na veertien dagen waarop u, of een derde partij aangewezen door u, en geen koerier is, de artikelen in ontvangst heeft/hebben genomen of (in geval van een contract voor meerdere artikelen die u heft besteld in de context van een enkele bestelling en die afzonderlijk worden geleverd) de laatste gedeeltelijke levering van artikelen of (in geval het contract voor de levering van een artikel uit meerdere gedeeltelijke leveringen van artikelen bestaat) de laatste gedeeltelijke levering of het laatste artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (adidas International Trading BV, c/o Hermes Fulfilment GmbH, Schillenbrink 4-6, 32584 Löhne, Duitsland) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping onder Appendix 1 van deze Algemene Voorwaarden, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het contract ook elektronisch herroepen door de aparte verklaring van herroeping in te vullen op onze website via http://www.adidasspecialtysports.nl/contact. Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen we de ontvangst van uw verzoek tot herroeping via e-mail bevestigen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. We kunnen wachten met de vergoeding tot we de geretourneerde artikelen hebben ontvangen, of wanneer u bewijs heeft overlegd dat u de artikelen heeft geretourneerd, eender welke datum eerder is.

We betalen de kosten voor het retourneren van de artikelen (zie 2.15 hieronder).

U moet de artikelen onmiddellijk retourneren of verzenden, maar in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop uw ons op de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld (adidas International Trading BV, c/o Hermes Fulfilment GmbH, Schillenbrink 4-6, 32584 Löhne, Duitsland). De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de artikelen verstuurt voordat de deadline van veertien (14) dagen is verstreken.

U kunt de verplichting tot vergoeding van de verminderde waarde van een product door gebruik vermijden door het niet te gebruiken en door u te onthouden van handelingen die een negatieve invloed op de waarde, eigenschappen of het functioneren ervan kunnen hebben.

Uitzonderingen op uw recht tot herroeping

U heeft geen wettelijke rechten tot het herroepen van contracten met betrekking tot de:
 • levering van artikelen die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op maat zijn gemaakt en afgestemd op uw persoonlijke behoeften; en/of
 • levering van artikelen die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd wegens gezondheid- en hygiëneredenen en waarbij de zegel na levering werd verwijderd.


– Einde herroepingsvoorwaarden –Een eenvoudige (maar niet verplichte) mogelijkheid om uw recht tot herroeping uit te oefenen is om een van de volgende opties uit te voeren:

 1. Vul het modelformulier tot herroeping in Appendix 1 van deze Algemene Voorwaarden in (of stel een andere uitdrukkelijke verklaring op), bevestig hem op het pakket waarin u de artikelen naar ons terugstuurt (in overeenstemming met het contract dat in wilt trekken) en stuur het pakket naar ons terug in overeenstemming met het retourbeleid onder sectie 2.15.
 2. Vul het klantenserviceformulier in op Contact. Om uw proces toe herroeping te beginnen moet u (1) uw voornaam en (2) uw achternaam invullen, (3) de categorie 'Bestellingen en levering' selecteren, (4) ‘herroeping’ in de onderwerpsregel zetten en (5) een scan toevoegen van het ingevulde modelformulier tot herroeping (zie Appendix 1 van deze Algemene Voorwaarden) EN/OF voer in het ‘vraagveld’ een duidelijke verklaring in dat u het contract wilt herroepen, bijvoorbeeld door te schrijven "Ik/Wij* deel hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de volgende goederen/levering herroep(en): [<<Geef het volgende aan zodat wij het verzoek tot herroeping in behandeling kunnen nemen: (i) de relevante artikelen, (ii) de bestelling (iii) de datum van bestelling (iv) en wanneer u de artikelen hebt ontvangen<<].“ Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen we de ontvangst van uw verzoek tot herroeping via e-mail bevestigen.
 3. Vul het modelformulier tot herroeping in Appendix 1 van deze Algemene Voorwaarden in (of stel een andere uitdrukkelijke verklaring op) en stuur deze per post naar adidas International Trading BV, c/o Hermes Fulfilment GmbH, Schillenbrink 4-6, 32584 Löhne, Duitsland.


2.12 Onze vrijwillige retourneergarantie in aanvulling op uw wettelijke rechten tot herroeping

adidas schenkt u de volgende vrijwillige retourneergarantie („‘Vrijwillige Retourneergarantie’“):
 
Deze vrijwillige retourneergarantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten (met name uw wettelijke recht op herroeping in overeenstemming met bovenstaande bepalingen en uw wettelijke garantierechten). Dit betekent dat naast uw wettelijke recht op herroeping, adidas u tevens deze vrijwillige retourgarantie schenkt (in overeenstemming met de volgende bepalingen) en een contractueel recht op retourneren met betrekking tot een besteld Product. Deze vrijwillige retourgarantie is op geen enkele manier van invloed op uw wettelijke rechten.

Als u niet helemaal tevreden bent met uw Product, hebt u het recht (naast en niettegenstaande uw wettelijke rechten van herroeping zoals hieronder beschreven) om uw verkoopcontract in te trekken. Met andere woorden, u hebt het recht om de Producten te retourneren zoals hieronder uitgelegd en we waarborgen dat uw kosten worden vergoed. Volg de instructies zoals uitgelegd in het volgende gedeelte:

Behoudens de bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden kunt u het ontvangen Product zonder opgaaf van reden binnen dertig (30) kalenderdagen (‘Retourneerperiode’) na ontvangst retourneren. Om deze deadline te halen moet u het Product binnen deze termijn naar ons opsturen en zoals hieronder beschreven in het retourbeleid onder sectie 2.15 van deze Algemene Voorwaarden.

Als het te retourneren product buiten deze periode valt, of het Product is gedragen, beschadigd of niet in zijn originele verpakking, behoudt adidas zich het recht voor de geretourneerde producten niet in ontvangst nemen en wordt er geen restitutie gegeven onder deze Vrijwillige Retourneergarantie. Kleding die wordt geretourneerd wordt uitsluitend geaccepteerd als het originele label of het prijskaartje niet zijn verwijderd (al het voorgenoemde is niet van invloed op uw wettelijke rechten zoals hierboven beschreven, met name uw garantierechten en uw recht op herroeping).

Het retourneren van Producten geschiedt voor rekening en risico van adidas, op voorwaarde dat dit tegen redelijke kosten zijn en in overeenstemming met sectie 2.15. Artikelen die niet in overeenstemming met artikel 2.15 worden geretourneerd zijn voor uw eigen rekening en risico. De Producten, niet gebruikt en compleet, inclusief hun originele verpakking voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, dienen te worden geretourneerd aan:

adidas International Trading B.V.
c/o Hermes Fulfilment GmbH
Schillenbrink 4-6
32584 Löhne
Duitsland


Bij geldige retournering in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden vergoedt adidas het van u ontvangen aankoopbedrag en de leveringskosten (in geval van compleet geretourneerde bestellingen) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product of herroeping van de koopovereenkomst.

We hebben geen controle over hoe lang uw retourpakket onderweg is, ondanks onze inspanningen om uw retourzending onmiddellijk te verwerken. Houd er daarom rekening mee dat het minstens veertien (14) dagen duurt voordat we uw retourzending hebben ontvangen en verwerkt. Hoewel adidas het geld binnen twee (2) dagen nadat we uw retourzending hebben verwerkt terugstort, kan uw bank of creditcardorganisatie meer tijd nodig hebben om de transactie te verwerken, waardoor het langer kan duren voordat het geld op uw rekening staat. We laten u via e-mail weten wanneer we uw geretourneerde Producten hebben ontvangen en verwerkt. We betalen het volledige aankoopbedrag van het Product terug. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze als waarmee u de oorspronkelijke bestelling hebt betaald.

2.13 Retourinstructies voor Producten:

Bij alle bestellingen zit een retourformulier en -label. Volg de onderstaande instructies om een Product te retourneren:  
 • • Verpak het item in zijn originele verpakking, waaronder de oorspronkelijke en bevestigde labels en tags indien kleding.
 • • Gebruik het bijgevoegde gratis retourlabel om het pakket te adresseren.
 • • Vul de bijbehorende sectie van het retourformulier in en voeg deze bij het pakket.
 • • U kunt het pakket gratis laten ophalen.
 • • U kunt dit ook telefonisch regelen op: 0800-0250028 (Ma-Vr: 9:00-18:00 uur, Za: 10:00-18:00 uur)
 • • Voordat u contact opneemt met het vervoersbedrijf, moet u ervoor zorgen dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
  • -Uw klantnummer
  • -Uw bestelnummer
  • -Uw ophaaladres
  • -Uw telefoonnummer
  • -Een voorkeursdatum voor ophaling
 

Indien u uw retourdocumenten bent kwijtgeraakt, moet u contact opnemen met onze klantenservice op 0800-0250028 (Ma-Vr: 9:00-18:00 uur, Za: 10:00-18:00 uur) zodat we nieuwe kunnen verstrekken.
 

2.14 Ruilbeleid

adidas biedt geen mogelijkheid om producten te ruilen. Als u een product wilt ruilen, kunt u uw aankoop eerst retourneren, waarna u uw geld terugkrijgt. Daarna plaatst u een nieuwe bestelling. U krijgt alleen geld terug voor geretourneerde producten die voldoen aan ons retourbeleid.
 

2.15 Beschadigde of defecte producten

Kwaliteit staat voor adidas voorop. We testen al onze producten zeer grondig in realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. Onthoud tevens dat adidas wettelijk verplicht is te waarborgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.
 
Geretourneerde producten worden onderzocht door de afdeling Kwaliteitsbewaking van adidas. U krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. We betalen altijd het volledige bedrag terug voor defecte producten.
 
Als het probleem niet is veroorzaakt door de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, dan wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. We geven geen geld terug voor producten die:
 
 • Ergens anders zijn gekocht dan op de website
 • Schade door misbruik of nalatigheid (blootstelling aan chemicaliën, bijtende middelen, open vuur, extreme hitte, scherpe objecten, enz.)
 • Schade door misbruik of activiteiten anders dan waar het product voor is bedoeld (gebruik van hardloopschoenen voor baansporten of wandelschoenen als werkschoenen, enz.)
 
De levensduur van een adidas-product is afhankelijk van het individueel gebruik van het product, de omstandigheden waarin het wordt gebruikt en de specifieke slijtagepatronen van de gebruiker. Adidas-producten die zijn beschadigd als gevolg van gewone slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen.
 
Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen hebt. Bel 0800-0250028 (Ma-Vr: 9:00-18:00 uur, Za: 10:00-18:00 uur) of stuur ons een Email.
 
 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE


Lees deze voorwaarden voor websitegebruik (Algemene Voorwaarden) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van adidas op sociale media websites (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Facebook en Twitter) (hierna gezamenlijk: de Website). Deze 'Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de Website, evenals op de Content (zoals hierna gedefinieerd), inlichtingen, adviezen en/of diensten die u geleverd worden op of via de Website. Door op de Website te komen en er gebruik van te maken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, naast eventuele andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de Website en internet. Indien u niet volledig met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat, wordt u verzocht de Website te verlaten.
 


3.1 Content op de website

Alle Content die voorkomt of getoond wordt op de Website, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties en programmatuur (Content), is eigendom van adidas AG, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers en/of haar contentleveranciers. Alle elementen van de Website, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het algemene ontwerp en de Content, zijn beschermd op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor zover toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met adidas, is het verboden delen of elementen van de Website of de Content ervan te kopiëren of door te sturen via enig middel. De Website, de Content ervan en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van adidas AG, en haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle rechten dienaangaande worden voorbehouden.
 


3.2 Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht op alle Content is en blijft de eigendom van adidas AG, en haar gelieerde ondernemingen c.q. licentiegevers. Behoudens voor zover anders aangegeven in specifieke stukken binnen de Website, bent u bevoegd om op de Website aangetroffen documenten, geluids- en filmmateriaal in te zien, af te spelen, af te drukken, en te downloaden, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve, niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen Content kopiëren, verspreiden, verzenden, ten uitvoer brengen, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen of verkopen c.q. in licentie geven of er afgeleide werken van maken. Behoudens voor zover bij wetgeving aangaande auteursrecht is toegestaan, mag u geen Content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van adidas. In het kader daarvan is het gebruik van dergelijk materiaal op andere websites of een op een netwerk aangesloten computeromgeving verboden. U verwijdert geen mededelingen over de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomskenmerken van op de Website aangetroffen materiaal.

Mocht u overgaan tot het downloaden van programmatuur (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, screensavers, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en achtergronden) van de Website, dan is voor de programmatuur, waaronder begrepen eventuele bestanden, in de programmatuur verwerkte of door de programmatuur gegeneerde beelden, en met de programmatuur gepaard gaande gegevens (hierna gezamenlijk: Programmatuur) aan u door adidas een licentie verleend. adidas draagt het eigendom op de Programmatuur niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Programmatuur wordt vastgelegd, maar adidas blijft het volle eigendomsrecht op de Programmatuur en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behouden. Het is u niet toegestaan over te gaan tot herdistributie, verkoop, decompilatie, reverse engineering, disassemblage van de Programmatuur of deze anderszins tot een voor de mens leesbare vorm te reduceren.

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen van adidas die verschijnen op producten, productverpakkingen en/of op de Website van adidas, al dan niet ingeschreven (waaronder, maar niet beperkt tot: het woordmerk 'adidas', 'het 3-Stripes-logo', 'het Trefoil-logo', 'de wereldbol', 'het 3-Stripes-merk') (de Handelsmerken) blijven het exclusieve eigendom van adidas AG en haar gelieerde ondernemingen c.q. licentiegevers en zijn beschermd door de toepasselijke merkenwetgeving en -verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van adidas is het verboden Handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, of te wijzigen, waaronder begrepen in advertenties of enigerlei vorm van publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op de Website. Het gebruik van een of meer van de Handelsmerken op andere websites of in een op een netwerk aangesloten computeromgeving, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de Website op externe internetsites of het maken van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de Website en andere internetsites, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van adidas.
 


3.3 Afwijzing van garantie

De Website en de Content worden verstrekt in de huidige vorm en zonder enigerlei vorm van garantie. De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken, en is geen advies.
adidas garandeert niet dat de op de Website aanwezige informatie en/of faciliteiten juist, volledig en actueel zijn, of dat de Website ononderbroken en foutloos werkt, of dat de Website of de server, via welke de Site beschikbaar is, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. adidas stelt geen specifieke IT-infrastructuur of verbinding ter beschikking. Daarom kan adidas ook niet verklaren of garanderen dat de Site ononderbroken werkt of vrij van fouten zal zijn. adidas onthoudt zich tevens van garanties en verklaringen over het gebruik van de materialen op de Website wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdloosheid, betrouwbaarheid of anderszins, voor zover wettelijk is toegestaan.
 


3.4 Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website door u is voor eigen risico. Noch adidas, noch haar functionarissen, directieleden of tussenpersonen of anderen betrokken bij het maken, produceren en afleveren van de Website zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, speciale, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Content op de Website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website, of de prestatie van de producten, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien adidas is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.
 


3.5 Links naar derden

Voor uw gemak, en om het gebruik van de Website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u de Website en de diensten van adidas, en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van adidas. Dit zijn onder meer links naar partners die gebruik mogen maken van de handelsmerken als deel van een marketingsamenwerkingsovereenkomst. De websites waarnaar u met de link wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en adidas is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze websites. Indien u deze websites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.
N.B. deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.
 


3.6 Misbruik van de website

Het is verboden de Website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van door Gebruikers geproduceerde content (hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden maakt, of die dreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen c.q. kan aanzetten tot gedrag dat strafbaar wordt geacht, de rechten van anderen schendt of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of de wetgeving overtreedt. adidas kan u te allen tijde, naar eigen inzicht, de toegang tot de Website ontzeggen en dat omvat ook situaties waarin adidas meent dat het gebruik van de Website door u strijdig is met deze Algemene Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de Website te gebruiken voor advertentiedoeleinden of om zakelijke voorstellen te doen.
 


3.7 Door gebruikers geproduceerde content

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen die u of andere gebruikers van de Website op de Website plaatsen of verzenden met gebruikmaking van de Website (door Gebruikers geproduceerde content) worden geacht niet-vertrouwelijk, niet-persoonsgebonden en niet-bedrijfsgebonden te zijn. Dientengevolge heeft adidas het niet-exclusieve, royaltyvrije recht om door Gebruikers geproduceerde content te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derden, ongeacht het doel ervan, in iedere vorm en wereldwijd (toewijzing van licentie). U erkent en stemt ermee in dat adidas alleen handelt als passief kanaal voor de distributie van de door Gebruikers geproduceerde content en dat zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of derden voor de inhoud of juistheid van de door Gebruikers geproduceerde content. adidas zal niet de door Gebruikers geproduceerde content zoals door u openbaargemaakt doorlopend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers. Evenmin heeft adidas de verplichting om dit te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en gaat u ermee akkoord dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die tot uitdrukking komt in of opgenomen is in door Gebruikers geproduceerde content niet per se mag worden gezien als opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie van adidas. Gebruik van de door Gebruikers geproduceerde content door u is geheel voor eigen risico. U verklaart en garandeert dat door Gebruikers geproduceerde content die door u wordt geplaatst of verzonden origineel is en geen kopie betreft van werk van derden of anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden en geen lasterlijke of kleinerende mededelingen bevat. U verklaart en garandeert daarnaast dat u de capaciteit hebt om de licentie toe te kennen zoals uiteengezet in deze paragraaf. U gaat ermee akkoord adidas en aan haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden voor alle (on)kosten, schadevergoeding, verliezen en aanspraken die worden gemaakt of geleden door adidas of aan haar gelieerde ondernemingen als gevolg van door Gebruikers geproduceerde content die door u is geplaatst of verzonden, of enig ander gebruik van de Website door u.
adidas behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, om (alle of een deel van) door Gebruikers geproduceerde content, die door u is geplaatst of verzonden, en waarvan adidas meent dat het niet in overeenstemming met deze Voorwaarden is (waaronder begrepen materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden), of anderszins voor adidas onaanvaardbaar is, te blokkeren of te verwijderen.
U komt hierbij overeen adidas terstond schriftelijk in kennis te stellen (kijk voor contactgegevens hierna onder het kopje Contact met ons opnemen) van Gebruikers geproduceerde content (of andere Content) die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. U verklaart hierbij adidas zo veel informatie te verstrekken als nodig is voor adidas om te onderzoeken of die Gebruikers geproduceerde content (of andere Content) in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. adidas verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om bedoelde klacht te onderzoeken en onderneemt die actie die adidas nodig acht. adidas geeft echter geen garantie dat zij bedoelde Gebruikers geproduceerde content of andere Content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

 
3.8 Ongevraagde ideeën

Het is vast beleid bij adidas zich te onthouden van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ontvangen ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van adidas (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten), ongeacht of deze bestaan uit tekst, beelden, geluiden, programmatuur, informatie of anderszins (Materialen) van personen buiten adidas. Om die reden verzoeken wij u geen Materialen op de Website te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan adidas te sturen.
 
 

4. DIVERSEN

 
4.1 Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Website of de adidas Algemene Voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht hebt, neem dan contact op met onze Klantenservice door
hier te klikken.
Of, als u ons liever belt, kunt u dat doen via 0800-0250028 (Ma-Vr: 9:00-18:00 uur, Za: 10:00-18:00 uur)**.
U kunt ons ook schriftelijk bereiken als u ons wilt schrijven over de uitkomst van de koopovereenkomst of de werking daarvan via onderstaand adres:

adidas Klantenservice
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Nederland
 


4.2 Prioriteiten

In geval van contradictie tussen de adidas Algemene Voorwaarden en enige Content die is opgenomen in overige delen van de Website of in links, genieten de adidas Algemene Voorwaarden die in dit document zijn opgenomen voorrang.
 

4.3 Aanpassingen van de adidas Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk willekeurig moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
Het gebruik van deze Website evenals elke koopovereenkomst tussen u en ons, is onderhevig aan de versie van de adidas Algemene Voorwaarden die op het moment waarop u een bestelling via onze Website plaatste, of op de dag dat u door onze Website bladerde, van kracht waren.
Controleer met enige regelmaat of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Algemene Voorwaarden. De versie wordt aangegeven met de laatste datum van herziening, onderaan de pagina.
 

4.4 Bescherming van gegevens

adidas respecteert de privacy van individuen die de Website openen en gebruiken. Raadpleeg voor meer details over de manier waarop we cookies gebruiken, de soort informatie die we verzamelen, hoe en voor welk doeleinde we die informatie verzamelen en onder welke omstandigheden we die vrijgeven ons Privacybeleid en Cookiebeleid, die onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
 
Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord en begrijpt u dat we mogelijk uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 

4.5 Scheidbaarheid

Elke voorwaarde van de adidas Algemene Voorwaarden dient apart en onafhankelijk te worden geïnterpreteerd. Als een voorwaarde onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, kan deze genegeerd worden. Dit heeft in geen geval invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overgebleven voorwaarden in de Algemene Voorwaarden.
 

4.6 Subcontracteren en toewijzen

adidas behoudt zich het recht voor om alle of enige rechten onder de adidas Algemene Voorwaarden te subcontracteren, over te zetten, toe te wijzen of te vernieuwen op voorwaarde dat uw rechten onder de adidas Algemene Voorwaarden niet worden beïnvloed. Het is niet toegestaan enige rechten of plichten onder de adidas Algemene Voorwaarden te subcontracteren, toe te wijzen of anderszins over te zetten zonder onze schriftelijke toestemming.
 

4.7 Omstandigheden buiten redelijke controle

adidas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder de adidas Algemene Voorwaarden als de vertraging of niet-nakoming voorkomt uit enige omstandigheid waarover adidas redelijkerwijs geen controle had.
 

4.8 Toepasselijk recht en forumkeuze

De adidas Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland.
De contractuele relatie is onderworpen aan de wet van Nederland zonder aanzien van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van de Verenigde Naties (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
U en adidas onderwerpen zich hierbij aan de non-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
 

4.9 Informatie over batterijen

 

In sommige door adidas verkochte producten zitten batterijen.


Information about batteries


Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. De chemische aanduidingen van de desbetreffende gevaarlijke stoffen worden eventueel vermeld onder de vuilnisbak met het kruis erdoor. Voorbeelden zijn (Pb) lood, (Cd) cadmium en (Hg) kwik.
Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel. U kunt de gekochte wegwerpbatterijen/oplaadbare batterijen ook na gebruik persoonlijk bij ons inleveren (zonder apparaat). Stuur geen batterijen per post op.


**Gratis als je met een vaste telefoon belt

APPENDIX 1 op deze Algemene Voorwaarden: Modelformulier voor herroeping